a helyi szolgáltatótól történő áramvételezés bonyolítása

fogyasztói helyek kábelezése a felhasználásnak megfelelően

(A beépített berendezések létesítése során a vonatkozó magyar és uniós előírások, szabályok figyelembevételével)

 

Tűzvédelem

Az épületek Pyronqtur lángmentesítő bevonattal rendelkeznek.

Tűzveszélyességi osztályba sorolásuk: "C"

Az épületeket - külön kérésre - 6kg poroltóval látjuk el.